Joan N. Casals

Joan Casals i Noguera

Empresari

Titulat com a Enginyer Industrial al 1.951 a l'escola de Barcelona, i Doctorat al 1.964, en Joan Casals va començar l'exercici professional lliure, fins que es va incorporar a una societat d'enginyeria, desenvolupant instal·lacions i equips per a indústries de procés, per tot Europa.

L'any 1.957 funda la seva pròpia empresa: Casals Cardona Ind. S.A., coneguda arreu del mon per la marca TECNIUM, desenvolupant aplicacions i equips en materials plàstics, en aquell moment una autèntica novetat. Amb el temps esdevé un líder mundial en equips resistents a la corrossió i contra la polució atmosfèrica.

La seva intuició el porta a emprendre l'expansió internacional de la seva empresa cap al final de la dècada dels 60, època en que el país vivia tancat en l'autarquia i d'esquena al mon. Així comença un període intens de viatges arreu d'Europa. Comencen a exportar a l'Europa propera, i progresivament van extenent les seves tecnologies arreu.

Tecnologia

A banda de l'us dels materials plàstics per aplicacions insòlites en aquell moment, també destaca com a inventor de diversos sistemes d'estanquitat per a bombes centrífugues, així com millores significatives que li permeten registrar nombroses patents.

Destaca la seva tasca com a dissenyador de perfils hidràulics per a bombes, i traçats per a ventiladors, amb eficiències per sobre dels dissenys contemporanis.

També lidera un grup de treball en el desenvolupament de diverses tecnologies avançades en la depuració de gasos, algunes d'elles implantades i, encara avui, líders arreu del mon.