Joan N. Casals

Joan Casals i Noguera

Projecció social

Joan Casals va ser una persona implicada de ple al que l'envoltava, un exponent ben actiu del que avui anomenem Societat Civil. Una síntesi de les moltes activitats que va dur a terme:

 

 

•  1976: Cofundador de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

•  1977-78: President de PIMEC

•  1978-82: Vocal del Consell d'Administració de la Caixa de Catalunya

•  1979: President de l'Associació Cristiana de Dirigents de Barcelona

•  1979-82 President de la Comissió Tècnica de Gestió Empresarial de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya

•  1979-83: Vocal del Ple de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa

•  1981-86: Vice-president de la Mutualitat dels Enginyers Industrials de Catalunya

•  1992: Cofundador del Grup d'Economia de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya

•  Col·labora activament amb l'associació EcoConcern, dedicada a temes d'innovació social, al voltant de repensar la societat per un mon solidari.

•  Col·labora amb la Fundació Charles Léopold Mayer pel Progrés de l'Home, treballant al voltant d'un mon responsable i solidari

1996-98: Fundador i President del grup ECOVAL-Solidaritat via mercat, grup de treball sobre un nou model d'empreses: les Empreses de Qualitat Humana (EQH)

Publicacions

•  des de 1975: articles periòdics a la premsa

•  1977: “El Socialisme Sòlid: Europa a l'any 2025” (Editorial Nova Terra)

•  1988: “El futur era possible” (Editorial La Llar del Llibre)

•  1992-93: imparteix un curs sobre “un canvi econòmic viable”, a la càtedra d'Empresa i Societat d'ESADE

•  diversos escrits a “Quaderns d'Economia i Societat”, editats per EcoConcern

Reconeixements

•  1986: Premi a la Creativitat de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya

•  1993: Premi “Guillem Catà” del Col·legi d'Enginyers Industrials de la Catalunya Central

•  1994 Medalla President Macià de la Generalitat, al Mèrit al Treball