Joan N. Casals

Joan Casals i Noguera

Empresari i Filòsof

Joan Casals és una d'aquelles figures que es recorden perquè va destacar en els diversos camps en que va treballar. Tècnic d'alt nivell, empresari reconegut, i pensador avançat al seu temps, en tot va sobresortir per la seva empenta i la seva visió de futur. Però sobretot per saber aplegar al seu voltant i motivar un bon equip de persones, en totes les iniciatives que va empendre.

Tot i les seves destacades aportacions en diversos àmbits, i sobretot la energia en la posada en marxa de moltes iniciatives d'interès econòmic i social, sempre va preferir quedar en un segon terme un cop havia superat la posada en marxa de cada una d'elles.

Això va permetre que deixés la seva emprempta en moltes d'elles, i molts amics que han continuat les seves inciatives.

 

Empresari

Doctor Enginyer Industrial, després d'una experiència professional que el porta a treballar a diversos països d'Europa, decideix fundar la seva pròpia empresa per oferir tecnologies avançades contra la corrosió i la polució atmosfèrica.

Destaca també en el vessant tècnic, amb nombroses patents i invencions d'aplicació en diversos processos industrials.

Filòsof

Després de molts anys de viatjar i viure el món de l'empresa, s'interessa per la temàtica social, estudiant els principals autors i parlant amb persones que compartien inquietuts. Les seves reflexions donen, per una banda, nombroses idees de temàtica econòmica en observar que els mecanismes emprats no són prou eficaços per resoldre moltes problemàtiques actuals; i per altra banda, aprofundeix en la problemàtica social a l'empresa, amb la seva gent i el seu entorn, plantejant el que hauria de ser l'empresa de qualitat humana.

Projecció social

En el camp social en Joan Casals va participar en nombroses iniciatives i es va involucrar en diferents entitats. També va escriure nombrosos articles de temàtica socio-econòmica en diversos diaris i revistes, i és autor de dos llibres on planteja un nou model de societat.